REFORÇ
I FORMACIÓ ACADÈMICA

Oferim suport per millorar el rendiment acadèmic mitjançant classes reforç a 

Primària / ESO / Batxillerat Proves accès


Els alumnes podran millorar el seu rendiment acadèmic adquirint uns bons hàbits d'estudi i dedicant més atenció a aquelles assignatures que l'alumne necessiti reforçar, sempre amb l'ajut d'un professor amb titulació universitària.

Haz clic aquí para editar el texto