Acadèmia d'Estudis l'Espiral

Evoluciona amb nosaltres!

English for KIDS.

(from 6 to 10 years old)

A l'School of Languages de l'Espiral treballem uamb els nenes i nenes d'aquesta edat amb in mètode que contribueix a desenvolupar les habilitats dels alumnes en les quatre destreses (comprensió oral, producció oral, lectura i escriptura).

Sabent que quan més aprèn l'alumne és quan està interessat i entregat, a l'Acadèmia Espiral treballem per a que l'alumne se senti implicat i que s'animi a comprendre per si sol el llenguatge.

Material didàctic i mètode.

A l'School of Languages Espiral, treballem amb el material de la Editorial Cambridge, 

En aquesta edat hem apostat per el material de Kid’s Box, on s'inicia l’alumne en el plaer d’aprendre anglès i li permet millorar el seu nivell de manera assídua, al llarg dels sis llibres que componen aquesta sèrie.

Kid’s Box ha estat dissenyat tenint en compte el currículum educatiu espanyol, i de manera que el desenvolupament de les competències lingüístiques es correspongui amb l’edat dels alumnes i el seu desenvolupament cognitiu.

Per a adquirir un complert coneixement de la llengua que es treballen de manera contínua durant tot el curs els següents apartats de l'aprenentage:

Funcions comunicatives / Vocabulari / Gramàtica / Pronunciació i ortografia / Llenguatge de l’aula / Estratègies d’aprenentatge

A l'Acadèmia Espiral sabem que el procés d'ensenyament-aprenentatge no està complet si no es valora el procés i no es mesuren els resultats, i ho fem al finalitzar cada trimestre. L'avaluació és necessària per comprovar fins a quin punt s'han aconseguit els objectius previstos i determinar quines ajudes necessita cada alumne per assegurar el seu progrés.

Learning is FUN!

A l'acadèmia espiral creiem fermament que per apendre un alumne ha de sentir-se implicat i divertir-se, per això ens agrada aclamar que Learning is FUN! 

Els materials de Kid’s Box s'han ideat amb el propòsit de despertar interès i entusiasme per mitjà de les següents estratègies:

L’humor present en els personatges i les historietes; un curs el més estimulant possible per als més petits!

La creativitat i aprenentatge per mitjà d’accions i activitats. Dibuixar, acolorir, ‘make and do’, cançons, jocs i chants són totes elles activitats que compten amb limitat valor didàctic pel que fa a l’adquisició de llenguatge.

Connecta el món exterior amb l'aula de manera que l'alumne aprèn sobre el món que l'envolta alhora que aprèn anglès. 

Autonomia de l’alumne, amb vista a que sigui capaç d’aprendre de manera eficient i a que continuï el seu propi procés d’aprenentatge. S'anima els alumnes a descobrir coses per si sols.

Tolerància i el respecte. Ajuda l'alumne a valorar la diversitat cultural, a respectar les diferències i a desenvolupar els valors humans. 

El professor adopta el paper d’orientador i facilitador l'aprenentatge per mitjà d'activitats en parelles, en grup i role plays. Les activitats de comunicació d'aquest tipus proporcionen a l'alumne l'oportunitat de treballar independentment, sense el professor. 

Kid’s Box ofereix nombroses oportunitats per practicar de forma activa. Tan sols per mitjà de la pràctica repetitiva, es poden desenvolupar les destreses, la reflexió i la comprensió. 

Horaris i Preus

HORARI:

Durant el curs treballem amb dues hores a la setmana repartides en dos dies, opcions:

- Dilluns i Dimecres de 17:15 a 18:15 o de 18:15 a 19:15.

- Dimarts o Dijous de 17:15 a 18:15 o de 18:15 a 19:15.

TARIFES:

Matrícula GRATUÏTA i oberta tot l’any. Material del curs única cuota de 56€.

Mensualitat 50€

*el ràtio màxim per classe és de 9 alumnes